Proclaimer

xxter bv probeert altijd zo goed en zorgvuldig mogelijk de inhoud van de website en documenten te controleren en te voorzien van juiste informatie. Echter kan het altijd voorkomen dat er een onvolkomenheid of onjuistheid voorkomt. Mocht u dit tegenkomen, dan stellen wij een reactie van u bijzonder op prijs. U kunt ons bereiken via de contactpagina.

Privacy statement

Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het registreren van een apparaat.

Gebruik van gegevens

Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij xxter b.v. daartoe verplicht is op basis van de wet  of een rechterlijk uitspraak. Daarnaast gebruikt xxter b.v. de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over relevante producten en diensten. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan ons. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

Cookies

Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Deze informatie wordt via de website verzameld en zijn nodig voor het goed functioneren van de site. De gegevens worden nooit aan andere partijen verschaft.