Förkunnare

xxter bv gör sitt yttersta för att kontrollera och leverera korrekt och fullständig information i innehållet på webbplatsen och dokument. Men vissa brister eller misstag kan inte helt förhindras. Om du stöter på eventuella oegentligheter, vi skulle uppskatta mycket om du låter oss veta, via kontaktsidan.

Sekretesspolicy

Personuppgifter som anges på denna webbplats, kommer endast användas för det ändamål som du gav den. T.ex. för begäran av information eller för att registrera en ny enhet. Din information kommer aldrig att levereras till tredje part, såvida det krävs för att tillhandahålla våra tjänster eller när xxter bv tvingas därtill enligt lag eller domstolsbeslut.

Genom vår hemsida placeras cookies från Google som en del av tjänsten ”Analytics”. Vi använder denna tjänst för att få insikt i besökare av webbplatsen. Denna information används också att tillhandahålla riktad lägger (Adwords). Du kan stänga av dessa cookies genom att konfigurera din webbläsare att inte längre lagra cookies. Du kan också avmarkera alla tidigare lagrade information via inställningarna i din webbläsare.

Mer information om den information vi sparar och vilka syften som det används för finns i vår sekretesspolicy.

App sekretesspolicy

Appens sekretessvillkor finns Här

Användarvillkor för programvara

Äganderätt och upphovsrätt gäller för alla dokument och programvara som tillhandahålls av xxter bv. Dessa dokument och programvara inte kan göras tillgängliga till tredje part utan uttryckligt tillstånd från xxter bv.

xxter bv ansvarar inte för skador av något slag som orsakas av användning av programvaran av xxter bv.

xxter bv skall aldrig hållas ansvariga för skador i form av programvarufel, förlust eller misslyckande av något som tillhandahålls av xxter bv.

Användaren ersätter xxter bv för eventuella anspråk från tredje part.

Alla rättsförhållanden i vilken xxter bv är ett parti, endast nederländsk lag gäller även när åtagandet har ägt rum delvis eller helt utomlands eller om en part som är berörda har hemvist där. Tillämpligheten av försäljning Wienkonventionen är uteslutet.

Domstolen i stället för etableringen av xxter bv har exklusiv behörighet att pröva tvister, såvida inte annat krävs enligt lag.

Dock xxter bv har rätt att hänskjuta tvisten till tillämpliga domstolen enligt lag.

Parterna kommer att bara vända sig till domstol efter att de har gjort sitt bästa för att lösa tvisten i ömsesidigt samråd.

Hållbarhet och allmän välfärd

xxter står för företagsansvar. Det innebär bland annat att vi är engagerade i en hållbar framtid och att vi tar optimal hänsyn till miljön och rättigheter och skydd för människor och djur i produktionskedjan. I detta syfte utfärdar vi ett ROHS-uttalande om att våra produkter är fria från de mest skadliga ämnena, och vi ber våra leverantörer att inte använda råvaror som kommer från konfliktområden. Vi har säkerställt detta i våra ISO 9001-certifierade rutiner.

Allmänna villkor

allmänna villkor Algemene Verkoopvoorwaarden 2021 xxter bv (text på nederländska) gäller.

En översättning av detta finns på engelska: General Terms and Conditions 2021 xxter bv