BREEAM energiemonitoring oplossing

xxter kan in een KNX-omgeving worden gebruikt om credits te behalen voor een hogere BREEAM-rating. De xxter-BREEAM licentie biedt een eenvoudig te realiseren oplossing voor energiemonitoring, die u helpt credits te behalen voor ENE2, MAN9 en TRA7.

BREEAM energiemonitoring oplossing

xxter kan in een KNX-omgeving worden gebruikt om credits te behalen voor een hogere BREEAM-rating. De xxter-BREEAM licentie biedt een eenvoudig te realiseren oplossing voor energiemonitoring, die u helpt credits te behalen voor ENE2, MAN9 en TRA7.

Introductie

BREEAM staat voor “Building Research Establishment Environmental Assessment Method” en is een meetinstrument voor het bepalen van de duurzaamheid van gebouwen. BREEAM wordt ingezet in meer dan 75 landen en heeft categorieën in energie, water, gezondheid, vervuiling, transport, materialen, landgebruik en ecologie, afval en management. Gebouwen worden ingedeeld en gecertificeerd op de schaal: ‘Pass’, ‘Good’, ‘Very Good’, ‘Excellent’ en ‘Outstanding’. Enkele van de BREEAM-categorieën zijn de bemetering en monitoring van energie, zoals bepaald in credit ENE 2, het informeren van gebruiker over milieu impact, zoals bepaald in credit MAN 9 en het verstrekken van transportinformatie, zoals bepaald in TRA 7.

ENE 2A en 2B - sub-bemetering en energiegebruik

xxter kan worden gebruikt om credits te behalen voor deze norm door xxter in te zetten als managementsysteem waarin de meetwaarden worden opgeslagen en beschikbaar gesteld. Alle vereiste sub-bemeteringszone’s moeten hiervoor worden gekoppeld aan de KNX-bus om de gemeten waarden minimaal eens per 15 minuten op de bus te zetten.

Dit zorgt ervoor dat u aan de volgende criteria kunt voldoen

 • De sub-meters zijn toegankelijk en verbonden, met xxter als managementsysteem.
 • In de Mijn xxter omgeving kan alle beschikbare bemeterde data worden gelabeld, in zones worden gezet en geclassificeerd met de vereiste categorieën en types.
 • Het xxter apparaat verzamelt alle geconfigureerde data en bewaart deze in intervals van 15 minuten.
 • Het apparaat uploadt deze data automatisch naar de cloud, waar deze beveiligd wordt opgeslagen voor een periode van minimaal 2 jaar.
 • Wanneer het verzamelen van data of de upload is verstoord, kan er automatisch een waarschuwing worden verzonden naar een beheerder, zodat deze het probleem kan verhelpen. Het apparaat zal een lokale kopie van de data vasthouden totdat deze succesvol is geüpload, om dataverlies te voorkomen.
 • Alle data is online toegankelijk via de Mijn xxter omgeving en kan als csv bestand worden gedownload.
 • De data kan worden gevisualiseerd via Mijn xxter voor alle gewenste zones, categorieën en types in grafieken en tabellen over de gewenste periode. De data kan hierbij direct worden vergeleken met de voorliggende periode.
 • Deze visualisatie kan worden weergegeven op iedere display of (mobiel) apparaat met internettoegang (zie ook MAN 9).
 • Het is ook mogelijk om rapportages met de visualisatie op gezette tijden automatisch per email te laten verzenden in PDF-formaat.

MAN 9 - gebruikers informeren over de milieu aspecten

xxter kan bijdragen in het behalen van credits voor deze norm, door een portaal te bieden waarin informatie over de duurzaamheid van het gebouw aan gebruikers en bezoekers wordt getoond.

Dit zorgt ervoor dat u aan de volgende criteria kunt voldoen:

 • Via Mijn xxter kunt u verschillende visualisaties (zones, categorieën, types) aanmaken.
 • Deze visualisaties kunt u met Mijn xxter combineren in een apart portaal voor het gebouw.
 • Het portaal kan worden uitgebreid met informatie over de duurzaamheid van het gebouw.
 • Het portaal kan worden getoond op iedere display, (mobiel) apparaat of narrow casting oplossing.
 • Data in de visualisatie wordt automatisch iedere 15 minuten geüpdatet.
 • In het portaal kan ook transportinformatie worden toegevoegd (zie ook TRA 7).

TRA 7 - verstrekken transportinformatie
(in development)

xxter kan bijdragen in het behalen van credits voor deze norm, door lokale transportinformatie (DRIS) te bieden voor gebruikers en bezoekers van het gebouw.

Dit zorgt ervoor dat u aan de volgende criteria kunt voldoen:

 • Het portaal (zie MAN 9) kan worden uitgebreid met lokale, actuele transportinformatie.
 • Een overzicht van actuele vertrektijden van nabije stations of haltes.
 • Een overzicht van actuele verkeersinformatie van de omgeving.
 • Mogelijkheid om een website van een derde partij met relevante transportinformatie op te nemen in het portaal.
 • Het portaal kan worden getoond op iedere display, (mobiel) apparaat of narrow casting oplossing.

Visualisatie voorbeelden

Klik om de afbeelding te vergroten

Klik om de afbeelding te vergroten

Klik om de afbeelding te vergroten

Klik om de afbeelding te vergroten

Klik om de afbeelding te vergroten

Klik om de afbeelding te vergroten